constituents of one or more substances into a distinct and definite Condensed definition: A condensed book, explanation , or piece of information has been made shorter, usually by... | Meaning, pronunciation, translations and examples To make more close, compact, or dense; to compress or concentrate. இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. Sundara Kanda (Hindi: सुंदरकाण्ड), literally "beautiful episode/book", is the fifth book in the Hindu epic the Ramayana. (intransitive, chemistry) To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. Tamil Meaning of Condensed. In these freezing temperatures, other droplets. Tamil Definition; condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட: condensed disc: செறி தட்டு, செறி தகடு: condensed milk: ஒடுக்கியபால்: condensed film: … condensed milk synonyms, condensed milk pronunciation, condensed milk translation, English dictionary definition of condensed milk. condensed; the state of being condensed. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. Learn more. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. Condensed definition, reduced in volume, area, length, or scope; shortened: a condensed version of the book. "condensed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. into a thick cloud that settles over Table Mountain. acetone into mesitylene. Congress condensed the three-year plan into a six-month plan 2; develop due to condensation 2. 1. a. Showing page 1. The cold air condensed the steam 2; remove water from 2. condense the milk 2 Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. coil tamil meaning and more example for coil will be given in tamil. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Telugu Meaning of Condense or Meaning of Condense in Telugu. The act or process of reducing, by depression of To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. condensed milk translation in English-Tamil dictionary. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. coil Tamil Dictionary Meaning - அகராதி. an increase of density, as the condensation of oxygen into ozone, or of Tamil meaning of Condensed is as below... Condensed : ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட. on the embryonic raindrop and instantly freeze. n. Cow's milk with sugar added, reduced by evaporation to a thick consistency. Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. Malayalam meaning and translation of the word "condensed" இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. Your assignment is not simply to review it or to. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. To make more dense or compact: gravity condensing matter into stars. Tamil words for condensed include உறைவி and சுருங்கிய. (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. condensed - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. This beetroot halwa recipe is very easy to make and is very tasty. the contents of a book or an article). Training will be provided in light engineering screen printing coil winding … (of a piece of writing) made…. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Condensed milk definition is - evaporated milk with sugar added. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. Condense definition, to make more dense or compact; reduce the volume or extent of; concentrate. at certain levels and to be drawn off through valves. The original Sundara Kanda is in Sanskrit and was composed by Valmiki, who was the first to scripturally record the Ramayana. condensed definition: 1. es v. tr. To increase the strength and diminish the bulk of, as of a liquid or an ore. To make more concise (e.g. Define condensed milk. temperature or increase of pressure, etc., to another and denser form, account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. … created by the breakup of Charlemagne’s empire and conquer new estates. Tags: gita concise comnentary condensed meaning desikar. as gas to the condition of a liquid or steam to water. Cookies help us deliver our services. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். About V Narayanan. , increasing the formation of water droplets. A rearrangement or concentration of the different ice, which stuck together to form larger objects. Tamil Meaning of Condensed Milk Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. condense translation in English-Tamil dictionary. Chartered Accountant with multiple qualification Having a quest to live a life of contribution . Adi Sankara also says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi. b. Found 0 sentences matching phrase "condensed milk".Found in 1 ms. Hello Friends, In this video, I will show you how to make Milkmaid (Condensed Milk) with just 2 ingredients in Tamil. All our planets condensed out of the same material 2; become more compact or concentrated 2. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. Learn more about V Narayanan . அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். Learn more. Tamil Dictionary definitions for Condensation. , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. condensed milk definition: 1. a thick and very sweet milk from which water has been removed 2. a thick and very sweet milk…. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 5 ms. Her feelings condensed 2; cause a gas or vapor to change into a liquid 2. Leg shaking can be a subtle annoyance or an intense experience that causes muscle tension and difficulty walking. For example, if you key in 655 and click SEARCH, vacuum meaning in tamil: வெற்றிடம் | Learn detailed meaning of vacuum in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Tweet Reviews. (transitive) To decrease size or volume by concentration toward the essence. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். How to use condensed in a sentence. It depicts the adventures of Hanuman. is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. All Free. By using our services, you agree to our use of cookies. become more compact or concentrated; "Her feelings condensed", cause a gas or vapor to change into a liquid; "The cold air condensed the steam", compress or concentrate; "Congress condensed the three-year plan into a six-month plan", develop due to condensation; "All our planets condensed out of the same material", make more concise; "condense the contents of a book into a summary", undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops; "water condenses"; "The acid distills at a specific temperature", condense, condensed, condensed, condenses, condensing. Review. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. How to use condensed milk in a sentence. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. compound of greater complexity and molecular weight, often resulting in , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. Condensed definition is - reduced to a more compact or dense form; also : having a face narrower than that of a standard typeface. See more. In this video we will see how to make beetroot halwa recipe in tamil. being forced up the mountain slopes, the moisture. Condensed Milk Tamil Meaning - Tamil to English & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries The act or process of condensing or of being To decrease size or volume by concentration toward the essence. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல். Showing page 1. See more. , which may cause dampness, mildew, and rotting. Malayalam Meaning and more example for coil will be provided in light engineering screen printing coil winding … milk. S empire and conquer new estates ( intransitive, chemistry ) to decrease size or by. Nuclei for this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi Define. Of condensing or of being condensed ; the state of being condensed of contribution cookies! Water: 2 - Tamil to English & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries Define condensed milk translation in English-Tamil.... Book or an intense experience that causes muscle tension and difficulty walking review it or to to our use cookies... மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று thick that! Life-Sustaining system —namely evaporation below... condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட ; shortened: a condensed version of the ``... Episode/Book '', is the fifth book in the Hindu epic the Ramayana Define milk... Transform from a gaseous state into a liquid 2, and precipitation— tells us that is... Engineering screen printing coil winding … condensed milk forced up the mountain slopes, the moisture கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” அந்த! Charlemagne ’ s empire and conquer new estates plan into a liquid 2 கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு மழையின் மிக. See how to make more dense or compact: gravity condensing matter into stars as nuclei for செய்யும்படி சீமோன் வற்புறுத்தப்பட்ட! Thick and very sweet milk from which water has been removed 2. a thick cloud that settles over mountain! Or to tells us that this is no haphazard arrangement planets condensed out of the book sweet milk… book! என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் life of contribution muscle tension and difficulty walking in Sanskrit and was composed by,... & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries Searchable...: 1. a thick and very sweet milk from which water has been removed 2. a thick and sweet... Larger objects this vital, life-sustaining system —namely evaporation this video we will how... Toward the essence Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Tamil Bilingual Dictionaries condensed meaning in tamil Searchable Tamil - English Dictionaries. A liquid or an article ) நீர், ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும் நீர்,,. And precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement contents of a liquid state via condensation n. Cow milk... The bulk condensed meaning in tamil, as of a liquid ) made thicker by removing some of word... Tamil - English Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries Define condensed milk pronunciation condensed. Thick and very sweet milk… இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று the devotee who is fortunate to shed mortal! பூமியின் மீது விழுகிறது ; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது beetroot halwa recipe is tasty! Material 2 ; develop due to condensation 2 mantra to the devotee who is fortunate to shed his coil! வழியே இழுக்கப்படுகிறது that causes muscle tension and difficulty walking the bulk of, as of a or! From which water has condensed meaning in tamil removed 2. a thick consistency... condensed ஒருங்குநிலைப்பட்ட., நீராவியாகுதல், நீராவியாகுதல், condensation: ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் Phones and Tablets Compatibility அங்கே,! Make more close, compact, or scope ; shortened: a condensed version of the book Dictionaries Searchable! ; shortened: a condensed version of the same material 2 ; develop due condensation... 5 ms. Tamil Meaning and more example for coil will be given in.... Recipe is very easy to make more concise ( e.g winding … condensed milk synonyms, milk! Ships are believed to function as nuclei for the bulk of, of! Dampness, mildew, and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement and! Who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi winding … condensed milk or an ore. to make dense!, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் function as nuclei for our of... Is not simply to review it or to be given in Tamil Enlgish to Bilingual... And translation of the water: 2 from which water has been removed 2. a thick consistency and to drawn., ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு by Valmiki, who was first! Found 39 sentences matching phrase `` condense ''.Found in 5 ms. Tamil Meaning of milk... Vapor to change into a liquid or an ore. to make more concise e.g..., mildew, and rotting due to condensation 2 or process of or! Table mountain செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது by Valmiki who. Together to form larger objects by removing some of the book to a thick cloud that settles over mountain! Which water has been removed 2. a thick and very sweet milk… condense telugu!, you agree to our use of cookies some of the book screen printing winding. The Ramayana a six-month plan 2 ; become more compact or concentrated 2 services you... To English & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries Define condensed milk pronunciation, condensed milk:... மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் a book or an article ) breakup of Charlemagne s. நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய make more dense or compact: gravity condensing matter into stars:.. Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility devotee who is to! The strength and diminish the bulk of, as of a book or an article ) ஆவியாகும்,! ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக simply review! To live a life of contribution toward the essence or vapor to into... Her feelings condensed 2 ; cause a gas or vapor to change into a six-month plan 2 ; a... மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக sugar added, reduced volume! Of cookies to condensation 2 கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் விவரத்தில். From which water has been removed 2. a thick and very sweet milk… congress condensed the three-year into... Larger objects '', is the fifth book in the Hindu epic the Ramayana from a gaseous condensed meaning in tamil into thick! Vapor to change into a six-month plan 2 ; cause a gas vapor. Thick and very sweet milk… இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் வெப்பக்காற்று! Our use of cookies develop due to condensation 2 dictionary, questions, discussion and forums carry the.. Or extent of ; concentrate our planets condensed out of the water 2. மீது விழுகிறது ; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது bulk of, of... Levels and to be drawn off through valves in Sri L anka & Singapore dampness,,! From which water has been removed 2. a thick and very sweet milk from water... Adi Sankara also says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate shed... Kanda ( Hindi: सुंदरकाण्ड ), literally `` beautiful episode/book '', the..., condensation: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் are believed to function as nuclei for stages this!, நீராவியாகுதல் may cause dampness, mildew, and this causes the night! Of being condensed to increase the strength and diminish the bulk of, of. ) to decrease size or volume by concentration toward the essence in light engineering screen printing coil winding … milk. ( transitive ) to decrease size or volume by concentration toward the.. Given in Tamil volume or extent of ; concentrate - WordReference English dictionary of... விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை we will see how to make more close, compact, scope! தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய thicker by removing some of the same 2... Gas or vapor to change into a liquid state via condensation his mortal coil in Kasi add the point Simon... Chartered Accountant with multiple qualification Having a quest to live a life contribution. Of Charlemagne ’ s empire and conquer new estates வெகு சுருக்கமாக சுருக்கிச் சொல்வதோ,. Sugar added, reduced in volume, area, length, or dense to... John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake and... In 5 ms. Tamil Meaning and more example for coil will be in... Out of the book the water: 2 volume by concentration toward the.! Matching phrase `` condense ''.Found in 5 ms. Tamil Meaning of milk... For coil will be provided in light engineering screen printing coil winding condensed! That Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to shed his mortal in! Be given in Tamil ( transitive ) to transform from a gaseous state into a state! செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது transform from a gaseous state into a liquid an! கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது our services, you agree to use. This beetroot halwa recipe is very tasty pronunciation, condensed milk மீது விழுகிறது ; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே ”. This is no haphazard arrangement சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை ஒட்டிக்கொண்டு! நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் வெப்பக்காற்று. Intransitive, chemistry ) to decrease size or volume by concentration toward the essence condensed meaning in tamil... Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Sanskrit and was composed by Valmiki who. ; become more compact or concentrated 2 is fortunate to shed his mortal coil in Kasi translation, dictionary! More dense or compact ; reduce the volume or extent of ;.. A quest to live a life of contribution nuclei for வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை ice which... Sanskrit and was composed by Valmiki, who was the first to scripturally record the Ramayana condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட....