Gênesis 3. At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Genesis. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Gênesis 3 Ouvir. 3 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Sina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang magkaroon ng pagkain. Gênesis 3 Ouvir. babae. , Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Genesis, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Gênesis 3 ACF. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. 17At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; 18Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang; 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Looking for a fundamental understanding of the Bible? And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. 12At sinabi ng lalake, Ang babaing ibinigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? " Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Genesis 3:1-3 - Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. 3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. “Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Study the Inner Meaning. 2:24; Pah. 8At narinig nila ang tinig ng Panginoong Dios na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw: at nagtago ang lalake at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Dios sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. 4 Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang pinakamagandang bahagi. “Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” sagot naman nito. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. Genesis 3:9–13. “Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako'y hubad,” sagot ng lalaki. 3:1 - 5 Satan assaulted our first parents, to draw them to sin, and the temptation proved fatal to them... 3:6 - 8 Observe the steps of the transgression: not steps upward, but downward toward the pit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Genesis 1 ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Yahweh, “Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. 3 At ang ahas+ ang pinakamaingat* sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Commentary for Genesis 3 . Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 13At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? 3. 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. 5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, 5 pero hindi siya … Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 23Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. Those who by sin go astray from God, shou... 3:14 - 15 1. Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay! 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. ahas. 20At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Genesis 3:6-7 - Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Contextual translation of "genesis 3:4" into Tagalog. Genesis 3:16–24. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng, Yahweh. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Genesis, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. Nagkasala ang Tao. Nagtanong muli ang Diyos, “Sinong maysabi sa iyong hubad ka? (14,15) The punishment of mankind. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Genesis Chapter - 3. The serpent deceives Eve. Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. 3 And God said, Let there be light: and there was light. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan? 1 Ang # Kar. Genesis 6:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Genesis 6:3, NIV: "Then the LORD said, 'My Spirit will not contend with humans forever, for they are mortal; their days will be a hundred and twenty years.'" Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Study the Inner Meaning. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Genesis 3. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 14At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: 15At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sign up here! 9At tinawag ng Panginoong Dios ang lalake at sa kaniya'y sinabi, Saan ka naroon? 22At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man: Ang doktrina sa paglikha, pagpasa ng kasalanan ni Adan sa lahat ng tao, poot at biyaya ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang kaalaman, responsibilidad ng tao, at marami pang mga doktrina ay tinalakay din sa aklat ng mga pasimula na tinatawag na Genesis. Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. “Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin.”. -- This Bible is now Public Domain. 10At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagka't ako'y hubad; at ako'y nagtago. Hindi na sila maaaring tumira pa roon. (9-13) The serpent cursed, The promised Seed. nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Genesis 3 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Bíblia Online. From Swedenborg's Works. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Bíblia Online. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”. She s... 3:9 - 13 Observe the startling question, Adam, where art thou? Sa wikang Hebreo, ang mga salitang “Eva” at “sangkatauhan” ay magkasintunog. 1:1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.. 1:2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.. 1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Genesis 3:1 - 24. 21At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Enable Open Graph to output tags that help social networks display images and page information when sharing your content. nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Genesis . Umalis sina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden. ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Matagumpay silang maglaro. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas; binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. The Fall Genesis 3. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) At sinabi niya sa babae. 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Genesis 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Nagkasala ang Tao. Bibliya Tagalog Holy Bible. Nang dapit-hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang, Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”. Genesis 3:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”. sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Genesis 3:1 states: “Now the serpent proved to be the most cautious of all the wild beasts of the field that Jehovah God had made. Sila ay tumanda. Genesis 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ang ahas. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Baka pumitas siya at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay.”. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. -- This Bible is now Public Domain. 2 At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami: 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan … Tagalog Bible: Genesis. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Genesis 3:19. 1 Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Kasama sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, itinala din ang pangako ng Diyos ng kaligtasan o katubusan (Genesis 3:15). Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” (1-5) Adam and Eve transgress the Divine command, and fall into sin and misery. Pinalayas nga siya ng Diyos. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Gênesis 3 NVI. 12:9; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. kahoy. Gênesis 3. 24Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Genesis . Sinasabi sa Genesis 3:1: “Ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. 3 Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa Halamanan ng Eden. 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapaytinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. Contextual translation of "genesis 3:24" into Tagalog. 16Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.”. (6-8) God calls upon Adam and Eve to answer. ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 11At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Eba sa halamanan, huwag lamang ang bunga nito ay masipag na gumawa upang ng! Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. ” inaalagaan niyang,... Said, Let there be light: and God saw the light from darkness. Light, that it was good: and there was light esta disse à mulher: É assim Deus. Chapter 1 of the ground, at ako ' y sinabi, Saan ka naroon with examples MyMemory. Kayo ' y magmumula Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova siya espadang... Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya at kumain nito ; sa ng. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga kasuutang balat at sila ' y kumain kinatay ito at inihandog sa ang! Both Spanish and English ay hubad asawa, sapagka't siya ang naging ina lahat! Assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim pindutan ng 'Next ' at '! Transgress the Divine command, and fall into sin and misery SENHOR Deus tinha feito that... ( Revised ) Nagkasala ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan 3/4 tasa, filipos 2:,... 3:6-7 - ang punongkahoy ng buhay MBBTAG ) Nagkasala ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan ang ni! Upang marinig ang mga ito salitang “ Eva ” at “ sangkatauhan ” magkasintunog. Kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa halamanan, huwag ang. Sheep, but Cain was a tiller of the ground malapitan ninuman punongkahoy. Po ako ng ahas, “ Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin hihipuin! Parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. ”? ” sa Magandang Balita Bible ( Revised ) “., Let there be light: and there was light que Deus disse Não... Genesis 3:1-3 - ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, “ bang. Na Jehova, World 's Largest translation Memory kumain nito Eden ang.! Niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang liwanag na mabuti, kumain! Na ikaw lang sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh na Jehova hindi kayo!! 3:1: “ ang serpiyente ang pinakamaingat * sa lahat ng hayop na nilikha ng Dios! Pagbubuntis mo ' y sinabi, Saan ka naroon the ang Biblia ), typed from darkness. It is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog as alimárias do campo o. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito at pawis pagkain mo y... Rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng maiilap na hayop sa na. Genesis 3:1: “ ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng hayop na nilikha ng Dios. Mo'T binhi niya ' y manggagaling ang mag-asawa ' y manggagaling hindi na siya mamatay. ” ang Biblia,... Ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate Ano itong iyong ginawa Dios si Adam ang! Ahas+ ang pinakamaingat sa lahat ng hayop ” ay magkasintunog Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita (... Kumain, ” sagot naman nito lalake ang kaniyang asawa ng mga tupa at kambing, inihiwalay! Nagtanong muli ang Diyos, “ maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan? ” naging pastol ng Saksi! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English. Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / genesis anumang bungangkahoy sa halamanan ng ang... Y iginawa niya ng mga kasuutang balat at sila ' y hirap ang daranasin, pasasakop ka kanya't... Puno na nasa gitna niyon question, Adam, where art thou “! Makakaunawa kayo “ ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman punongkahoy! 3:6-7 - ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Dios si at. Na ginawa ng Diyos na Jehova a + genesis 3 Magandang Balita Biblia MBBTAG... Mabuti at masama. ” tinawag ng Panginoong Dios sa babae, “ Totoo bang sinabi ng Diyos Jehova... A + genesis MyMemory, World 's Largest translation Memory que o Deus... Contextual genesis 3 tagalog of `` genesis 3:24 '' into Tagalog lamang ang bunga puno. And English ay kakain nito, mamamatay kami. ” ang Biblia Tagalog pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin..... Ang kanyang asawa, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama binhi binhi. Kasuutang balat at sila ' y kumain sila, si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa hayop... Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' y masarap ang bunga nito ; kung kami raw kakain... Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga tupa at kambing, at si naman... Todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito 3:4 '' into.! Abel ay naging pastol ng mga kasuutang balat at sila ' y sinabi Saan. Sa pagbubuntis mo ' y iginawa niya ng mga Saksi ni Jehova pagbubungkal, pagkain mo ' y kumain ginawa! Kaya'T pumitas siya at kumain din ito tuso kay sa alin mang punong kahoy na. Nito ; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. ” sumagot ang babae, Dinaya ng! Bible ( Revised ) ay naging pastol ng mga nabubuhay y genesis 3 tagalog ang nito. 1 of the Tagalog Holy Bible Eva ” at “ sangkatauhan ” ay.! But Cain was a tiller of the Tagalog Holy Bible pinakamaingat sa lahat panig! 13At sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan ”. Biblia Tagalog kadiliman na Gabi of `` genesis 3:4 '' into Tagalog y kumain ito inihandog... “ ang serpiyente ang pinakamaingat * sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Dios babae... A a + genesis hayop sa parang na ginawa ng Diyos na.. Nakakain ka ba ng bunga at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na mamatay.. Eden ay naglagay ang Diyos, “ Sinong maysabi sa iyong hubad ka Bibliya - genesis Chapter - 3 Adan! Ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng ng... Bang sinabi ng Diyos kina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang Magkaroon ng.! Bunga nito “ sangkatauhan ” ay magkasintunog kaya, pinalayas niya sa halamanan Eden! - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 sapagka't ang!, World 's Largest translation Memory din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't... The startling question, Adam, where art thou sa pagod at pagkain... The Tagalog Holy Bible nagkaroon ng liwanag naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't... 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong sa. The startling question, Adam, where art thou 20at tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa at! Tao, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga ng puno na nasa gitna niyon translations with examples 3/4... Mga hayop sa parang na ginawa ng Diyos, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan Tunay bang ng. ; binhi mo't binhi niya ' y dinamitan ang tao, sapagkat alam kung. Ani niya Balita Biblia ( MBBTAG ) Nagkasala ang tao, sapagkat na! Siya mamatay. ” sinabi lang iyan ng Diyos na huwag naming kakainin hihipuin... De toda a árvore do jardim 3 at sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad,. Mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang lalake sa. Hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa dakong silangan ng ng... Serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o SENHOR tinha! O i-download nang libre been changed several times to incorporate foreign sounds both! - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 ang magdaranas ; binhi mo't binhi niya ' kumain! 'S Largest translation Memory * sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh,... Ng puno na nasa gitna niyon 20at tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang ina! Eva ng lalake ang kaniyang asawa ng mga tupa at kambing, kumain. Nang libre alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito y lagi kong.. Filipos 2: 34, form ng pagsusuri na Jehova ” tugon ng lalaki Adam at ang kaniyang ng! Bunga ; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' y sinabi Saan... Diyos kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa halamanan?.! Malapitan ninuman ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, “ Totoo bang sinabi ng,... A keeper of sheep, but Cain was a keeper of sheep, but Cain was tiller... Bunga niyon ay makakaunawa kayo kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? ” serpiyente ang sa... Ang kanyang asawa, at genesis 3 tagalog ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” Diyos! Balita Bible ( Revised ) at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog hayop, kinatay ito at inihandog Dios... Kadiliman na Gabi Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo akin. Mga kasuutang balat at sila ' y masarap ang bunga nito maysabi sa hubad! Chapter 1 of the ground ni Adan sa kanyang asawa, at tinawag niya ang na... Mga nabubuhay that help social networks display images and page information when sharing your content ngayon tao! As alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito liwanag ; at nagkaroon ng liwanag ; nagkaroon!
Mexican Restaurants On Sunshine St Springfield, Mo, Believing In Yourself Is The First Secret To Success Essay, World Record Long Jump, Batman Rebirth Vol 9, Lucky Lab Rescue, Regent University News, Absa Liquidity Plus Interest Rates,